POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Drogi Kliencie!Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

   

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

   

  UNIdesign, Barbara Lehwark, ul. Apartamentowa 13 lok 27, 02-495 Warszawa
  NIP 9512212454, REGON 382506083, KRS 0000569410

   

  DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

  Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych osobowych.

  Cel przetwarzania:

  W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

  • zawarcie i realizacja umowy (np. otrzymywanie newslettera),
  • marketing bezpośredni (np. reklamy internetowe),

   

  Podstawa przetwarzania danych:

  • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. zamówienie newslettera, rejestracja w serwisie
  • umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. odpowiedź na zadane zapytanie
  • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych czy polepszania jakości naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. badanie ruchu na stronie, personalizacja strony, itp.

  Podanie danych:

  • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy (np. adres e-mail do otrzymywania newslettera)

   

  Skutek niepodania danych:

  W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

  • brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,
  • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.

   

  Możliwość cofnięcia zgody:

  • w każdej chwili

  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

   

   

   

  PROFILOWANIE

  W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

   

  OKRES PRZETWARZANIA

  Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

   

  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Twoje dane są w pełni bezpieczne.

   

   

   

  TWOJE UPRAWNIENIA

  Przysługuje Ci prawo żądania:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

  A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

   

   

  USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:

  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
  • dostawca usługi hostingu;
  • podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej;
  • systemy do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
  • organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

   

  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

   

  W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

  • uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.
  • nasza umowa z tym podmiotem, która zapewnia odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   

   

  KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

  Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
  A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych? Napisz na adres e-mail:  biuri@unidesign.com.pl

 

 

 

X